September 25, 2023
Decorative dash icon

Dotacje unijne na cyfryzację przemysłu

European Union flag

Skąd czerpać środki na cyfryzację przedsiębiorstwa?

Istnieje wiele źródeł unijnego wsparcia finansowego dla inwestycji związanych z cyfryzacją działalności przedsiębiorstw. Zakres wsparcia w każdym przypadku jest zbliżony. Pomoc udzielana jest przede wszystkim na zakup gotowego oprogramowania (systemu) lub zlecone usługi programistyczne związane z tworzeniem niestandardowego oprogramowania dostosowanego do potrzeb przedsiębiorcy. Dodatkowo można pokryć koszty związane z wdrożeniem, szkoleniami oraz zakupem niezbędnego sprzętu IT — koniecznego do wdrożenia danego rozwiązania cyfrowego.

Warto podkreślić, że bezzwrotne dotacje są dostępne wyłącznie dla specjalistycznych rozwiązań.

Glass-Link jako przykład

Przykładem takiego specjalistycznego rozwiązania jest innowacyjna sieć komunikacji bezprzewodowej IIoT czasu rzeczywistego, oferowana przez Glass-Link.  Glass-Link dostarcza informacji o stanie obiektów przemysłowych. Dzięki temu firmy i zakłady przemysłowe mogą podejmować bardziej świadome decyzje, optymalizować procesy, zwiększając ich wydajność.

  • Rozwiązania Glass-Link oferują poprawę produktywności zakładów przemysłowych, zwiększają bezpieczeństwo pracowników i urządzeń, jednocześnie redukując koszty operacyjne.

  • Glass-Link dostarcza łączność bezprzewodową na dużych obszarach, również w trudnych środowiskach pełnych metalowych elementów, takich jak kontenery, dźwigi czy pojazdy obsługi terminali, a wszystko to z wykorzystaniem minimalnej infrastruktury sprzętowej.

  • Za pomocą Glass-Link branże mają szansę otworzyć się na nowe możliwości innowacji w dynamicznie rozwijającym się środowisku przemysłowym.

Oferta Glass-Link wpisuje się w ideę czwartej rewolucji przemysłowej i procesów cyfrowych, które szeroko wspierane są funduszami unijnymi. Transformacja cyfrowa może stanowić niezależny projekt lub być częścią większego przedsięwzięcia związanego np. z Przemysłem 4.0, lub wdrażaniem innowacji.

Programy dotyczące zakupu gotowych lub tworzonych na zamówienie rozwiązań cyfrowych

Flagowym programem wspierającym wdrażanie rozwiązań cyfrowych dla przedsiębiorstw z całej Polski jest projekt grantowy Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP, prowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A (ARP). Projekt jest obecnie w fazie przygotowań, a naboru wniosków można spodziewać się w grudniu 2023 roku. Granty o wartości do 200 tys. euro zostaną przyznane na zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania gotowego lub wytworzonego na zamówienie przedsiębiorcy, wraz z niezbędnym sprzętem IT oraz działaniami dostosowawczymi i wdrożeniowymi. Fundusze unijne pokryją 70% kosztów netto inwestycji. Program będzie dostępny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora przemysłowego, produkcyjnego i usługowego na rzecz przemysłu. Granty będą udzielane prawdopodobnie cyklicznie, aż do 2027 roku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Dotacje na specjalistyczne oprogramowanie są również dostępne na poziomie regionalnym w ramach różnych programów operacyjnych województw. Wyróżnić można konkursy takie jak Cyfryzacja MŚP w województwie lubelskim, Wdrażanie technologii cyfrowych w MŚP w województwie podlaskim czy Innowacje cyfrowe w MŚP w województwie śląskim. Podobne programy dotacyjne planowane są także w innych województwach. W każdym regionie uruchamiane są także nisko oprocentowane pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Programy dotyczące Przemysłu 4.0 i wdrażania innowacji

Zakup rozwiązania cyfrowego może być częścią większego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy europejskich. Większość programów ukierunkowanych na wdrażanie innowacji czy transformację firm w kierunku Przemysłu 4.0 (robotyzacja, automatyzacja, IoT) nie tylko umożliwia uwzględnienie w budżecie kosztów zakupu specjalistycznego oprogramowania (systemu), ale również nagradza takie działania. Jeśli więc Twoja firma nie tylko planuje wdrożenie rozwiązania cyfrowego, ale również dąży do rozwoju poprzez większe inwestycje związane np. z robotyką i automatyzacją lub innowacją, warto rozważyć skorzystanie z takich naborów jak Automatyzacja i robotyzacja w MŚP dla firm z makroregionu Polski Wschodniej, Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 dla firm z województwa małopolskiego czy też Ścieżka SMART dla firm z całej Polski.

Pozyskaj dofinansowanie na digitalizację przy wsparciu ekspertów

Przedsiębiorstwa planujące inwestycje w specjalistyczne rozwiązania cyfrowe w najbliższych miesiącach mogą skorzystać z różnorodnych programów wsparcia. Jeśli Twoja firma dąży do rozwoju w ramach czwartej rewolucji przemysłowej i procesów cyfrowych, warto skonsultować się z ekspertami. Specjaliści w zakresie pozyskiwania dotacji z ECDF Dotacje pomogą znaleźć odpowiednie źródło finansowania, przygotować Twoją firmę do udziału w wybranym konkursie oraz opracować kompletną dokumentację aplikacyjną.

Zapraszamy do kontaktu z Doradcami ECDF. Konsultacje są bezpłatne.

Obserwuj nas na portalach:
Decorative dash icon

Read more news

Glass-Link presenting at the Plug and Play event in Antwerp
june 14, 2023

Plug and Play Maritime EXPO in Antwerp

🚀 It was amazing to witness the enthusiasm of nearly 600 individuals as we collectively explored innovative avenues and fostered creative collaboration...

Read more
Glass-Link representation at the event in Poland - Polskie Porty 2030
June 5, 2023

Kongres Polskie Porty 2030 w Sopocie [PL]

Była to doskonała okazja, aby podczas 9 paneli dyskusyjnych, wśród niemalże 500 uczestników i licznych rozmów zorientować się w możliwościach i kierunkach rozwoju polskich portów.

Read more
A photo from the event about Maritime in Poland
July 4, 2023

10. Kongres Morski w Szczecinie

Wydarzenie zgromadziło niemalże 600 uczestników, odbyły się 3 panele dyskusyjne i 16 debat, koncert w Operze i uroczysty bankiet. To najważniejsze wydarzenie dotyczące gospodarki morskiej w Polsce, również o znaczeniu międzynarodowym!...

Read more
Read all news
Decorative dash icon

Discover the future of industrial processes with Glass-Link today!