April 24, 2023
Decorative dash icon

Krąg Gospodarczy
w Szczecinie

Glass-Link representation at the event in Poland

Szczeciński Obszar Metropolitalny

Po tym jak w marcu Krąg Gospodarczy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poruszał temat bezpieczeństwa energetycznego i ochrony klimatu na przykładzie transformacji w Schwedt nad Odrą, na ostatnim kwietniowym spotkaniu około 40 gości dyskutowało na temat energii odnawialnej i efektywności energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej. „Wszystko, co ma związek z odnawialnymi źródłami energii, jest tutaj w naszym gronie na porządku dziennym"

Czytaj artykuł

Follow us to stay in the loop:
Decorative dash icon

Read more news

Glass-Link participating in an event in Antwerp
June 7, 2023

Smart Port Week in Antwerp

Glass-Link had the privilege of participating in the extraordinary Smart Port Week event in Antwerp, where collaboration took center stage! Professionals and enthusiasts from diverse backgrounds came together to brainstorm...

Read more
Glass-Link presenting at the Plug and Play event in Antwerp
june 14, 2023

Plug and Play Maritime EXPO in Antwerp

🚀 It was amazing to witness the enthusiasm of nearly 600 individuals as we collectively explored innovative avenues and fostered creative collaboration...

Read more
Glass-Link representation at the event in Poland - Polskie Porty 2030
June 5, 2023

Kongres Polskie Porty 2030 w Sopocie [PL]

Była to doskonała okazja, aby podczas 9 paneli dyskusyjnych, wśród niemalże 500 uczestników i licznych rozmów zorientować się w możliwościach i kierunkach rozwoju polskich portów.

Read more
Read all news
Decorative dash icon

Discover the future of industrial processes with Glass-Link today!